Ημερομηνία - Ώρα:         -  


Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Μηχανικοί Ενάντια στην Κρίση!


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΛΕΣΜΑ


Συνάδελφε, φιλέ μηχανικέ,
οι Μηχανικοί της Ελλάδας καλούμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στην κρίση σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε μια σύγχρονη, προωθημένη άποψη για το ΤΕΕ και για τον ρόλο των μηχανικών στην πρόοδο της πατρίδας και την έξοδό της από την κρίση.

Οι Μηχανικοί Ενάντια στην Κρίση είμαστε μηχανικοί από διάφορες ειδικότητες, αρνούμενοι τους μεταξύ μας διαχωρισμούς, αλλά και τις παλιές κομματικές τοποθετήσεις στις γνωστές παρατάξεις του ΤΕΕ – προεκτάσεις των πολιτικών παρατάξεων των φιλομνημονιακών επιλογών και των ευθυνών για την μέχρι τώρα τραγική πορεία της χώρας στην κρίση!

Οι Μηχανικοί Ενάντια στην Κρίση πιστεύουμε ότι το ΤΕΕ δεν είναι μόνο ένα δισυπόστατο όργανο – τόσο συνδικαλιστικός φορέας όλων των μηχανικών, όσο και επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος του κράτους – αλλά, είναι μια πολυσύνθετη δυναμική οντότητα στο χώρο των μηχανικών. Είτε θα πρέπει, επιτέλους, να πετύχει μια ακριβή εκπροσώπηση του σώματος και μια πραγματική περιγραφή όλου του φάσματος των προβλημάτων της χώρας στα θέματα που εμπλέκονται οι μηχανικοί και των προβλημάτων των ίδιων των μηχανικών, είτε είναι καταδικασμένο να συνεχίσει στην πορεία απαξίωσής του από τα μέλη του, που έχει εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια.
Επιγραμματικά, τι είναι το ΤΕΕ και τι προσφέρει;
·         Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους.
·         Επιστημονικό σώμα των Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
·         Συνδικαλιστικό όργανο των Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
·     Συνενώνει όλους τους κλάδους μηχανικών που έχουν μεταξύ τους όχι μόνο κοινά αλλά και κάποια συγκρουόμενα συμφέροντα και χρόνιες αντιπαραθέσεις κυρίως γύρω από επαγγελματικά δικαιώματα και αλληλεπικαλύψεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αντί να εθελοτυφλούμε κρυπτόμενοι πίσω από ένα προκάλυμμα επίπλαστης ενότητας. Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί ένα υγιές τοπίο και θα προωθηθούν πραγματικές ενωτικές κινήσεις.
·         Εκφράζει διαφορετικές εργασιακές ομάδες με συχνά, συγκρουόμενα συμφέροντα:
§  Μηχανικούς του Δημοσίου τομέα
§  Μηχανικούς του Ιδιωτικού τομέα
§  Μηχανικούς εργοδότες
§  Μηχανικούς εργαζόμενους
§  Μηχανικούς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της προώθησης του επιστημονικού υπόβαθρου των μηχανικών
§  Μηχανικούς της εφαρμογής και της παραγωγής
§  Μηχανικούς εργολάβους, κατασκευαστές και εφαρμοστές
§  Μηχανικούς μελετητές
§  Μηχανικούς του εμπορίου (υλών, εξοπλισμών και τεχνολογιών)
§  Μηχανικούς της βιομηχανίας
§  Μηχανικούς των κατασκευών
Το προφίλ κάθε μηχανικού στην Ελλάδα σήμερα είναι ο συνδυασμός πολλών από τις παραπάνω ιδιότητες και το ΤΕΕ οφείλει στους μηχανικούς της Ελλάδας να περάσει επιτέλους στον 21ο αιώνα (στον οποίο, ακόμη, δεν έχει μπει) και να δημιουργήσει μια χάρτα ορθών πρακτικών, δεοντολογίας και αλληλοσεβασμού μεταξύ των μηχανικών με τις διάφορες παράλληλες ιδιότητές τους (εργοδοτών ή εργαζομένων, του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, της μελέτης ή της κατασκευής, της α΄ ειδικότητας που έχει επαγγελματική αλληλεπικάλυψη με την β΄, κλπ) ώστε ο «μηχανικός» της Ελλάδας να ανακτήσει τόσο την αυτοεκτίμησή του, όσο και την εκτίμηση και το κύρος που είχε στην κοινωνία, και το κράτος, στοιχεία που έχει απολέσει σε υψηλότατο βαθμό τα τελευταία – δυστυχώς, πολλά πλέον –  χρόνια!
Αν αυτό δε γίνει σήμερα, άμεσα, τότε οι νομοθεσίες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια,
     …να λειτουργούν εχθρικά, υποβαθμίζοντας μεγάλα κομμάτια του επαγγελματικού μας αντικειμένου και ρόλου,
            …να μας διχοτομούν και υπονομεύουν διαρκώς μέσω μιας ανισόρρο-πης και συχνά αυθαίρετης διάρθρωσης της επαγγελματικής μας ύλης και
          …να μας μετατρέπουν από επιστήμονες, σε τεχνικούς διεκπεραιωτές γραφειοκρατικών ζητημάτων, οικονομικού και φοροεισπρακτικού ενδιαφέροντος για το κράτος,
θα οδηγήσουν στην πλήρη και απόλυτη απαξίωσή μας με στόχο την υποκατάσταση του πραγματικού μας ρόλου από απρόσωπες δομές που ήδη σχεδιάζονται!

Οι Μηχανικοί Ενάντια στην Κρίση ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το κοινό όραμα της ανάκτησης του κύρους μας και του πραγματικού μας ρόλου, εν γνώσει της τεράστιας δυσκολίας που θα έχουμε,
            …τόσο εξαιτίας των χρονιζόντων προβλημάτων που εν γνώσει μας οι μηχανικοί σπρώχναμε κάτω από το χαλί του ΤΕΕ,
            …όσο και εξαιτίας της κρίσης στην οποία έχει εισέλθει η πατρίδα μας.

Οι Μηχανικοί Ενάντια στην Κρίση πιστεύουμε ότι η πατρίδα μας είναι ένα από τα πολλά οικονομικά θύματα της ίδιας κρίσης που σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα προώθησης κοινών συμφερόντων και σχεδιασμού ενός νέου παγκόσμιου μοντέλου αυταρχικής και αντεθνικής οικονομικής διακυβέρνησης. Ξέρουμε ότι η αντιμετώπιση κάθε κρίσης ξεκινά από την επιστράτευση όλων των ικανών δυνάμεων και όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της μια χώρα. Αυτές οι δυνάμεις γίνονται οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η προσπάθεια ολόκληρου του λαού να αντεπεξέλθει στη δυσκολία και να αντιμετωπίσει την κρίση.

Οι Μηχανικοί Ενάντια στην Κρίση πιστεύουμε ότι το ΤΕΕ και οι μηχανικοί της Ελλάδας μπορούν και οφείλουν να γίνουν ένας τέτοιος ισχυρός πυλώνας!

Συνάδελφε, φίλε μηχανικέ οι Μηχανικοί Ενάντια στην Κρίση σε καλούμε μαζί μας να συνδιαμορφώσεις το προφίλ ενός μηχανικού με κύρος και ενός σύγχρονου και ουσιαστικού Τεχνικού Επιμελητηρίου, ικανού να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις και τις δυσκολίες του σήμερα και του αύριο της πατρίδας μας.Μηχανικοί Ενάντια στην Κρίση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου